MAPAS

نرم افزار MAPAS

این نرم افزار وظیفه تهیه پشتیبان از داده و رویدادهایی که در MAPDS ذخیره شده اند را بر عهده دارد. علاوه بر آن این نرم افزار امکان انتقال اطلاعات به دیتابیسهای دیگر مانند SQL Server را دارد. این پشتیبان گیری میتواند روزانه ، هفتگی و یا هر چند ماه انجام شود. علاوه بر این میتوان از طریق MAPAS اطلاعات قدیمی MAPDS را پاک کرده وحجم اطلاعات ذخیره سازی را کم نمود.

برای استفاده از این نرم افزار باید آنرا در Deployment برنامه Mapview وارد کرده و تنظیمات مربوط به زمان و دیتابیس را در Mapview انجام داد. سایر امور به صورت اوتوماتیک انجام میشود.