سیستم گزارش گیری

سیستم گزارش گیری

این برنامه که بصورت یک Plug-in به Excel اضافه می شود قابلیت گزارش گیری را از پارامترهای فرآیند ارائه می دهد، این پارامترها شامل انواع آیتمهای Historical Data ، Alarms & Events، Online Data و حتی بصورت ترکیبی بوده و قابلیت گزارش دهی در قالب Excel، PDF و امکان ارسال این فایلها به پرینتر ، ایمیل و یا شبکه داخلی وجود دارد.