I/O Modules

ماژول های I/O

اين ماژولها به عنوان رابط سيگنالهاي سطح فيلد و پردازش‌گر اصلي ايفاي نقش مي‌نمايند. این ماژول‎ها تطابق کامل با استاندارد IEC61131-2 دارند. مدارات ورودي و خروجي در اين ماژولها داراي فيلترهاي مناسب جهت جلوگيري از تاثير نويز در قرائت مي‌باشند. علاوه براين در اين قطعات از ايزولاتورهاي نوري و گالوانيك به منظور جلوگيري از تاثير سيگنالها و نويزهاي موجود در محيط صنعتي بر روي عملكرد كارتها و نيز مسائل ايمني مربوطه بهره برده شده است. اين قطعات با ارائه قابليت عیب‎یابی و ارائه گزارش وضعیت تمام امكانات لازم را جهت كار با عملگرها و حسگرهاي رايج در اختيار قرار مي‌دهند. MAPCS داراي مجموعه جامعی از ماژول های ورودی و خروجی آنالوگ و دیجیتال می باشد. ماژول‎های I/O را می ‎توان با پیکربندی افزونگی جهت افزايش قابليت اطمينان در سيستم كنترل بکار برد.