(Main Processor Units (MPU

(Main Processor Units (MPU

MPU به عنوان پردازنده مركزي سيستم كنترل، مسئول دریافت و ذخیره‎سازی اطلاعات در مورد پیکربندی PPC ، اجرای راهبردهای کنترلی، انجام ارتباطات در تمامی سطوح و مدیریت ماژولار I/O مي‌باشد. طراحي MPU ها براساس معماري RISC 32 بیتی است.

ادامه مطلب….

MPU 431
MPU 431