MAPview و +MAPview

MAPVIEW

برای مشاهدة فرآیند در حال کنترل در سیستم MAPCS، از یک برنامة HMI/SCADA قدرتمند با نام MAPVIEW استفاده می­شود. این برنامه با استفاده از تکنولوژی .NET مایکروسافت ساخته شده است و روی ویندوز XP، Vista و 7  اجرا می­شود.

 این نرم­ افزار از دو نرم ­افزار مجزا با نام­های MAPVIEW  و MAPVIEW+ تشکیل شده است. نرم­افزار MAPVIEW+ گرافیک قدرتمندی را برای ایجاد صفحات مانیتورینگ در اختیار قرار می­دهد. در واقع  برای طراحی و پیکربندی سیستم MAPCS نرم­ افزار MAPVIEW+ که در واقع بخشی از معماری نرم ­افزار شئ ­گرای این سیستم می­باشد، ویژ­گی­های نرم­ افزار مهندسی MAPIDE را تکمیل کرده و تعامل با  فرآیند را برای اپراتور تسهیل می­بخشد.

به عبارت دیگر ، نرم­ افزار MAPVIEW  داده­ های فرآیند،رویداد، آلارم­ها و تاریخچه داده ها از MAPDS ، جمع آوری و از طریق ظاهرگرافیکی ، داینامیک ، جدول و نمودار در اختیار اپراتورها قرار میدهد.

 +MAPVIEW

بر اساس پیکربندی پروژه که در محیط نرم­ افزار MAPVIEW+ انجام می­شود، اپراتورها می­توانند به کمک نرم­ افزار MAPVIEW بین صفحات گرافیکی حرکت کرده، faceplate را باز کنند، آلارم­­های پروسه را مدیریت کرده، trendها را مشاهده کنند و همچنین دستوراتی را به سیستم کنترلی ارسال کنند.